Privacy Policy


Privacy & bedrijfsproces


Ik ontvang je gegevens in mijn outlook mailbox. Je gegevens gebruik ik om een checklist naar je te mailen, contact met je op te nemen, een afspraak met je te maken en om uiteindelijk de overeenkomst en de factuur te mailen. Verder zal ik af en toe een bericht sturen (na het aanvragen van de checklist of algemene informatie) om te vragen hoe het gaat met alle voorbereidingen van je bruiloft. Wil je geen mail meer ontvangen? dan is een mailtje van jouw kant zo verstuurd en verwijder ik je gegevens uit mijn inbox. Vanaf 25 mei 2018 zal ik de gegevens tot drie maanden na de huwelijksvoltrekking digitaal bewaren en daarna verwijderen. De (papieren) gegevens worden zeven jaar bewaard, ivm de belastingdienst. Behalve naam, adres, woonplaats en mailadres, trouwdatum heb ik geen gegevens nodig.

Wat doe ik nog meer met alle informatie?

Ik houd een klantencontactformulier bij. Alle gesprekken die ik voer, voor het uitvoeren van mijn bedrijf, verwerk ik in mijn digitale klantencontactformulier. Dit formulier is een Word document. Mijn laptop is beveiligd met drie verschillende virusscanners, die ik regelmatig laat scannen.


Wedding Plan It, gevestigd aan Buitenzorg 20, 3054 KZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.weddingplanit.nl Wedding Plan It, Buitenzorg 20, 3054 KZ Rotterdam 0104611925

Mirjam is de Functionaris Gegevensbescherming van Wedding Plan It. Zij is te bereiken via mirjam@weddingplanit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wedding Plan It verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjam@weddingplanit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wedding Plan It verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Wedding Plan It verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wedding Plan It neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wedding Plan It) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wedding Plan It bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Bewaartermijn 5 jaar> algemene administratie Personalia > Bewaartermijn 5 jaar> algemene administratie Adres > Bewaartermijn > algemene administratie Factuur > Bewaartermijn 7 jaar > Reden; belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Wedding Plan It verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wedding Plan It blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Wedding Plan It gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wedding Plan It en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@weddingplanit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wedding Plan It wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Wedding Plan It neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirjam@weddingplanit

Algemene voorwaarden Wedding Plan It